نکات مهم در انتخاب تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری

برای انتخاب یک سیستم به روز وکارا لازم است که از کلیه تجهیزات موردنیاز نرم افزار وسخت افزاری آشنایی کامل داشته باشیم و قبل از خرید بایستی به یکایک بندهای ذیل توجه کامل داشته باشیم.

انتخاب منابع و نحوه عملکرد آنها :  

 • آیا امکانات آموزش فراهم است یا خیر.
 • آیا پیشنهاد فایل تعمیرات از لحاظ اقتصادی با صرفه است یا خیر.
 • اهمیت داشتن قرارداد خدمات همراه با تجهیزات .
 • آیا قرارداد شامل کلیه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری می باشد.
 • داشتن اطلاعات کامل از نحوه دادن خدمات.
 • آیا سیستم معرفی شده برای محیط آموزش مناسب است یا خیر.
 • آیا فرمول آموزش در سیستم دیده شده یا خیر.

تحقیق و بررسی تجهیزات در نظرگرفته شده :

 • آیا سیستم RP انتخاب شده همخوانی و قابل اجرا راحت با نرم افزارهای CAD/CAM می باشد .
 • سطح دانش کاربران مناسب با سیستم RP منتخب هستند یا خیر.
 • آیاRP انتخاب شده همخوانی با سیستمهای موجود در مراکز آموزش وصنایع کشور را دارا میباشد یا خیر.
 • از لحاظ بروز بودن و ساختار RP منتخب هر از چندگاه نیاز به توسعه می باشد.

کاربرد تجهیزات :

 • تا چه حد تجهیزات منتخب از لحاظ ساختار سخت افزاری و نرم فزاری همخوانی با سیستم های موجود در صنایع و خصوصا تأمین خواسته های مدیریت می باشد.
 • آیا سیستم منتخب قابلیت ارائه خدمات به دیگر مراکز آموزش در سطح کشور را دارا می باشد.
 • چنانچه موارد فوق تعیین شده باشد آیا سیستم منتخب خواسته های دیگر بخشهایDepartment ها را برآورد می کند.
 • آیا لازم می دانیدکه جهت تأمین بودجه از قراردادهای فی مابین با صنایع و در اینصورت آیا پیشنهادی لازم دیده شده یا خیر.

خصوصیات و مشخصات تجهیزات مورد نظر :

 • آیا مواد مصرفی و نوع آن دردسترس و تهیه آن آسان می باشد چه هزینه های جهت تأمین و توسعه آنها لازم است.
 • دقت عملکرد سیستم منتخب از لحاظ کنترل کیفی مورد تأیید می باشد.
 • آیا زمان ساخت نمونه فاکتور مهمی در سیستم منتخب است.
 • از لحاظ استحکام و دوام کاری ، نیاز ما را تأمین می کند.
 • آیا محصول و یا خروجی بدست آمده نیاز ما را برآورده می کند .
 • در رابطه با دقت و تکمیل چه فاکتورها و حق انتخاب را دارا می باشد .
 • میزان ضایعات و یا مصرف مواد اولیه چقدر می باشد و یا مرقوم به صرفه است.
 • آیا دسترسی آسان به مواد اولیه مورد نیاز را داریم یا خیر.
 • آیا انبار و نگهداری مواد مصرفی نیاز به شرایط و ایمنی خاص می باشد، مانند مدت اعتبار و یا درصورت لازم از بین بردن آن.
 • آیا تجهیزات منتخب را در مکان (سالنهای) فعلی می توان قراردارد.
 • آیا تجهیزات قابل نقل و انتقال هستند و یا جای ثابتی نیاز دارند.
 • آیا بعد از استقرار تجهیزات مکان لازم برای کاربران رفت و آمد و بازدیدکنندگان و کارآموزان مناسب است.
 • چه تشابهی بین سیستم منتخب با دیگر سیستم های موجود میباشد ( منظوردیگرکارگاههای آموزشی مشابه )
 • میزان نوع برق مورد مصرف ( تک فاز وسه فاز ).
 • نوع و استاندارد محیط زیست از لحاظ کنترل گرمایش ، سرمایش موردنیاز.
 • آیا هزینه های خاص برای فراهم کردن محیط مناسب اتاقها و سالنها لازم می باشد .
 • چنانچه تجهیزات لازم باشد در زمانهای طولانی روشن باشند نیاز به سرکشی مداوم میباشد یاخیر.
 • آیا هنگام کاربری سیستم ها تداخلی در انجام امور دیگر ایجاد می کند.
 • چه دستوری برای سیستم پیش بینی شده، چنانچه موردی پیش بیاید که لازم باشد کل یا قسمتی از سیستم را بطور کل از کار بیاندازیم. برای مثال تعطیلات تابستانی

و بالاخره انتخاب یک فروشنده خوب – برای انتخاب صحیح یک فروشنده خوب بایستی از امکانات ذیل استفاده شود.

 • منابع مورد نظر بایستی اسم و رسم خوبی در صنعت داشته باشد.
 • از طریق سایتهای اینترنتی، مجلات فنی مهندسی، سازمانهای فنی حرفه ای می توان درباره منابع مورد نظر مطالعه کرد.
 • ضمنا لازم است که نیاز خود را بصورت خلاصه و قابل فهم در اختیار منابع و فروشندگان قراردهیم، ‌لیست کامل از تجهیزات سخت افزار، نرم افزار وکلیه موارد ذکرشده در بندهای فوق همراه درخواست به منابع و فروشنده تعیین شود.
 • بازدید از امکانات فروشنده جهت تعیین تجهیزات ،‌دیدن Demo از موارد ذکر شده و یا بازدید از تجهیزات مشابه در مراکز دیگر هنگام کار و غیره
 • سابقه کار فروشنده و موفقیت آن در این صنعت، اسم و رسم و تجارب آن شرکت ، نحوه دادن سرویس و خدمات پس از فروش ، …..
 • یک انتخاب درست کمک بسیار چشمگیری به پروژه های آتی و یا معرفی آن به دیگر مراکز فنی حرفه ای میباشد .