سری PLS

توضیحات

[sc name=”clabel” text=”سری PLS” ]
مدل ابعاد میز کار قدرت لیزر نوع لیزر بروشور
pls6mw PLS6MW 813×457 75 وات CO2

50 وات Fiber

تک گان Download PDF
pls6150 PLS6.150D 813×457 150 وات دوگانه Download PDF
PLS6.75 813×457 75 وات تک گان
PLS4.75 610×457 75 وات تک گان