پیشنهادات و نقطه نظرات

باتوجه به اهمیت موضوع فراگیری هرچه بیشتر مهارت آموزش برای کاربرد صحیح و بازدهی بالا کل تجهیزات لازم پبشنهاد می شود به نکات ذیل توجه بیشتری شود.

  • انتخاب جا، مکان وتجهیز کلاسهای آموزشی با سیستمهای پیشهادی با درنظرگرفتن کلیه مطالب وجوانب درنظر ذکر شده و بطور خلاصه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری بایستی بروز باشد.
  • امکانات نصب، راه اندازی و خدمات پس از فروش توسط تهیه کننده الزامی است.
  • بکارگیری از مهندسین زبده که دارای علم و دانش و تجربه کاری و آشنایی کامل از تجهیزات که در دوره های آموزشی مورد استفاده قرار می گیرند ، دارا می باشد.
  • ایجاد امکانات مناسب جهت برقراری ارتباطات نزدیک با دیگرهمکاران و صنایع ذیربط باشند.
  • پیشنهاد می شود حداقل ظرفیت کلاسهای آموزشی جهت2 کاربر برای هردوره آموزشی درنظرگرفته شود.
  • کاربران را تشویق و تأکید بر تهیه جزوات کامل از دوره های آموزشی و حتی درصورت امکان تهیه فیلم مفید می باشد.
  • مرور و ویرایش جزوات و نحوه برگزاری دوره های آموزشی بسیار مهم می باشد .

 

درنتیجه آموزش صحیح وکارآمد جهت بالابردن دانش و تجارب کاری کاربران در فراگیری ، کاربرد و نگهداری از تکنولوژی مدرن و برتر ، می توان کاربران را به اهداف عالیه خود با بازدهی هرچه بیشتر تشویق کرد.