ILS Series

توضیحات

[sc name=”clabel” text=”سری ILS” ]
مدل ابعاد میز کار قدرت لیزر نوع لیزر بروشور
ils1275 ILS12.75 1219X610 150 وات دوگانه Download PDF
ILS9.75 916X610 150 وات دوگانه